Sidebar

1 Country Page China

Siekiant paskatinti kinų kalbos ir kultūros sklaidą pasaulyje bei ugdyti kvalifikuotus kinų kalbos mokytojus ir talentingus studentus, kurie mokosi kinų kalbos, Konfucijaus institutų būstinė (Hanban) teikia Konfucijaus instituto stipendijas. Tai finansinė parama studentams, mokslininkams ir kinų kalbos mokytojams visame pasaulyje. Šios stipendijos laimėtojai gali tęsti magistro programos studijas, o jų metu specializuotis kitakalbių kinų kalbos mokymo srityje įvairiuose Kinijos universitetuose arba studijuoti tokias programas kaip kinų kalba ir literatūra, Kinijos istorija ir kinų filosofija.

Naujausia informacija apie 2021 stipendijas

Naujausia 2021 metų informacija dėl stipendijų 2021奖学金申请.pdf , registruokitės čia .

 

Stipendijų kategorijos ir reikalavimai

Stipendijų kategorijos:

 1. stipendija kinų kalbos dėstymo kitakalbiams doktorantūros studijoms;
 2. stipendija kinų kalbos dėstymo kitakalbiams magistro programai (2 metai);
 3. stipendija kinų kalbos dėstymo kitakalbiams bakalauro programai (4 metai);
 4. stipendija kinų kalbos studijoms vieneriems akademiniams metams;
 5. stipendija kinų kalbos studijoms vienam akademiniam semestrui;
 6. stipendija kinų kalbos kursams vienam mėnesiui.

Kandidatai turi būti 16 – 35 metų amžiaus (kinų kalbos mokytojai ne vyresni nei 45 metų amžiaus, o kandidatai į bakalauro programos studijas ne vyresni nei 25 metų amžiaus) ne Kinijos LR piliečiai, dalyvaudami konkurse turi pateikti sveikatos pažymą.

1)stipendija kinų kalbos dėstymo kitakalbiams doktorantūros studijoms (iki 4 metų);

Kandidatai privalo turėti kinų kalbos dėstymo kitakalbiams, lingvistikos arba švietimo srities magistro laipsnius. Aplikuojant stipendijai būtina išsilaikyti 6 lygio HSK egzaminą (ne mažiau 200 balų) ir aukščiausio lygio HSKK egzamina (ne mažiau 60 balų).

2) Stipendija kinų kalbos dėstymo kitakalbiams magistro programai (2 metai);

Ši stipendija yra suteikiama gabiems visų Konfucijaus institutų studentams, kinų kalbos mokytojams užsieniečiams, puikiai išlaikiusiems HSK egzaminus, studentų ir moksleivių kinų kalbos konkurso „Kinų kalbos tiltas“ nugalėtojams ir gabiems kinų kalbos studijų absolventams. Stipendijų laimėtojai turi pradėti studijas akademinių metų pradžioje, rudens semestre. Stipendija skiriama dviems akademiniams metams. Kandidatai privalo turėti bakalauro laipsnį arba jo ekvivalentą su HSK (5 lygio) egzamino rezultatais, ne mažesniais bei 210 balų. Aplikuojant dalinei stipendijai reikalingas 5 lygio HSK egzaminas (ne mažiau negu 180 balų);  Taip pat būtina išlaikyti HSKK vidurinio lygio egzaminą (ne mažiau 60 balų). Kandidatams, turintiems konkrečias darbo vietas, garantuotas po studijų baigimo, suteikiama priėmimo pirmenybė (reikalingas institucijos, kurioje kandidatas dirbs, pažymėjimas). Į stipendiją negali pretenduoti asmenys, turintys X1 ir X2 tipo Kinijos vizas. 

3) Stipendija kinų kalbos dėstymo kitakalbiams bakalauro programai (4 metai);

Ši stipendija yra suteikiama gabiems visų Konfucijaus institutų (Konfucijaus klasių) studentams, puikiai išlaikiusiems HSK egzaminus. Stipendijų laimėtojai turi pradėti studijas akademinių metų pradžioje, rudens semestre. Stipendija skiriama keturiems akademiniams metams. Kandidatai privalo turėti vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą, o  HSK (4 lygio) egzamino rezultatai turi būti ne mažesni nei 210 balų (pilnai stipendijai) arba 180 balų (dalinei stipendijai); turi būti išlaikytas HSKK (vidurinio lygio) egzaminas. 

4) Stipendija kinų kalbos studijoms vieneriems akademiniams metams;

Stipendija suteikiama gabiems Konfucijaus institutų studentams, vietiniams kinų kalbos mokytojams, puikiai išlaikiusiems HSK egzaminus, gabiems kinų kalbos studijų absolventams ar tiems, kurie ketina tapti kinų kalbos mokytojais. Stipendijų laimėtojai galės pasirinkti studijuoti tokias programas kaip kinų kalba ir literatūra, Kinijos istorija ir kinų filosofija. Studijos prasideda rudens semestre. Stipendija padengia ateinančių vienerių akademinių metų išlaidas (iki 11mėn). Kandidatai į kinų kalbos ir literatūros, Kinijos istorijos arba kinų filosofijos programą privalo išlaikyti HSK (4 lygio) egzaminą (surinkdami ne mažiau nei 180 balų), bei HSKK (vidurinio lygio) egzaminą. Norintiems tapti kinų kalbos mokytojams privaloma išlaikyti HSK (3 lygio) egzaminą (surinkdami ne mažiau nei 270 balų) ir HSKK (nesvarbu kokio lygio). Kandidatai į kinų kalbos studijas privalo išlaikyti HSK (3 lygio)  egzaminą (surinkdami ne mažiau nei 180 balų). Taip pat rekomenduojama išlaikyti HSKK (nesvarbu kokio lygio). Atsižvelgiant į pilietybę ir kinų kalbos lygį skiriama pilna arba dalinė stipendija. Aplikuoti negali tarptautiniai studentai tuo metu besimokantys Kinijoje bei asmenys, turintys X1 ir X2 tipo Kinijos vizas. 

5) Stipendija kinų kalbos studijoms vienam akademiniam semestrui;

Stipendija suteikiama gabiems Konfucijaus institutų studentams, vietiniams kinų kalbos mokytojams, puikiai išlaikiusiems HSK egzaminus ir gabiems kinų kalbos studijų absolventams. Stipendijų laimėtojai galės rinktis tokias studijų programas, kaip kinų kalba ir literatūra, Kinijos istorija, kinų filosofija, tradicinė kinų medicina ir taidzi kultūra. Studijų pradžia yra rudens arba pavasario semestras. Stipendija padengia vieno akademinio semestro (iki penkių mėnesių) išlaidas. Kandidatai privalo išlaikyti HSK (3 lygio) egzaminą (surinkdami ne mažiau nei 210 balų) bei HSKK (nesvarbu kokio lygio) egzaminą. Kandidatai į tradicinę kinų mediciną ir taidzi kultūrą privalo išlaikyti HSK (nesvarbu kokio lygio).

6) Stipendija kinų kalbos kursams vienam mėnesiui;

Stipendija suteikiama vieno mėnesio tradicinės kinų medicinos ir taidzi kultūros arba kinų kalbos kursams su galimybę apsistoti kinų šeimoje taip pat dalyvaujant specialioje keturių savaičių programoje kartu su Konfucijaus institutu. Kursai prasideda liepos ir gruodžio mėnesiais, konkrečią datą nustato priimančioji institucija. Norint gauti stipendiją būtina išlaikyti HSK (nesvarbu kokio lygio) ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

Kandidatams puikiai išlaikiusiems HSK ir HSKK egzaminus bus suteikiama pirmenybė visų kategorijų stipendijoms. Studentų ir moksleivių kinų kalbos konkurso „Kinijos tiltas“ finalo nugalėtojai turi paruošti savo paraiškas pagal laimėjimo specifikacijas. Pasikartojančios paraiškos bus laikomos negaliojančiomis.

Stipendijos dydis ir kriterijai

Stipendijų laimėtojams yra padengiamos registracijos, studijų bei pagrindinių mokymosi priemonių, apgyvendinimo universiteto miestelyje išlaidos; suteikiama vienkartinė išmoka įsikūrimui, kas mėnesį mokama stipendija, taip pat garantuojamas neatidėliotinos medicininės pagalbos paslaugų apmokėjimas ir draudimas skirtas užsienio studentams, studijuojantiems Kinijoje. Vieno mėnesio stipendija priklauso nuo studijų tipo:

 1. 2 500 CNY per mėnesį vienų akademinių metų ir vieno semestro studentams.
 2. 3 000 CNY magistro programos studentams.
 3. 3 500 CNY doktorantūros studentams

Vienkartinė įsikūrimo išmoka 1500 CNY suteikiama studentams, kurie mokysis Kinijoje vienerius akademinius metus arba daugiau; 1000 CNY bus teikiama visiems studentams, kurie studijuos Kinijoje vieną akademinį semestrą. Vienkartinė įsikūrimo išmoka nebus suteikta tiems programos dalyviams, kurie prieš tai mokėsi Kinijoje daugiau nei pusę metų.

 

Priėmimo eiga

1. Kandidatai turi užsiregistruoti Konfucijaus instituto stipendijos interneto puslapyje http://cis.chinese.cn, susikurti asmeninę paskyrą, perskaityti informaciją apie priimančias institucijas bei jų siūlomas programas, užpildyti, patvirtinti ir atsispausdinti Konfucijaus instituto stipendijos paraiškos formą internete, kuri prieinama nuo 2020 metų kovo 1 dienos, pateikti dokumentų kopijas Konfucijaus Institutui.

2. Hanban rekomendacijas teikiančiomis institucijomis yra laikomi: Konfucijaus institutai, užjūrio kinų kalbos mokymo centrai arba Kinijos ambasadų (konsulatų) švietimo ir kultūros įstaigos (skyriai), atstovaujančių aukštojo mokslo institucijas tose šalyse, kuriose nėra Konfucijaus institutų. Studentus rekomenduojančios institucijos turi įvertinti kandidatų kvalifikacijas bei paraiškų formų duomenis ir patvirtinti Hanban rekomenduojamų kandidatų sąrašą.

3. Priimančios institucijos yra atsakingos už kandidatų kvalifikacijų peržvelgimą ir pasiūlytų kvalifikuotų kandidatų sąrašo patvirtinimą Hanban būstinei.

4. Hanban suorganizuos ekspertų grupę, kuri atrinks kandidatus ir paskelbs laimėjusiųjų kandidatų sąrašą Konfucijaus instituto stipendijos puslapyje. Hanban taip pat informuos priimančias bei rekomenduojančias institucijas, kurios konkurso rezultatus praneš kandidatams.

5. Priimančios institucijos atsiųs „Priėmimo raštą“, „Registracijos instrukcijas“, „Vizos paraiškos formą užsieniečiams studijuoti Kinijoje“ (JW202 forma) ir taip pat kitą susijusią medžiagą rekomenduojančioms institucijoms.

 

Paraiškai reikalingi dokumentai

Paraiškų teikėjai turi prisijungti prie savo paskyros Konfucijaus instituto stipendijų puslapyje, užpildyti „Konfucijaus instituto paraiškos formą“ ir šalia prisegti šios skenuotus dokumentus:

 1. Paso nuotraukos puslapio kopiją.
 2. HSK ir HSKK pažymėjimų kopijas.
 3. Notaro patvirtinto aukštojo mokslo diplomo ar kito studijas įrodančio dokumento kopiją.
 4. Rekomendacinį laišką ir įsipareigojimo laišką. Magistro programos stipendijai prašymą teikiančių kandidatų rekomendacinius laiškus turi patvirtinti du profesoriai arba docentai (kinų arba anglų kalbomis). Įsipareigojimo laiške kandidatas turi patvirtinit,  kad užsiims kinų kalbos mokymu mažiausiai 5 metus po studijų baigimo (laiškas turi būti parašytas kinu kalba ir pasirašytas).
 5. Pretenduojantys į doktorantūros studijas turi pateikti 3000 žodžių motyvacinį laišką, kuriame atsispindėtų mosklo srities išmanymas bei būtų aprašytas tyrimo projektas. 
 6. Paraiškų teikėjai, kuriems yra mažiau nei 18 metų, turi pateikti įpareigotų globėjų Kinijoje dokumentus.
 7. Studentų ir moksleivių kinų kalbos konkurso „Kinijos tiltas“ nugalėtojai turi pateikti stipendijos sertifikatą. Konkurso „Kinijos tiltas“ išankstinių turų savo šalyse nugalėtojai turi pateikti apdovanojimo įrodymą bei konkurso organizatorių rekomendacinius laiškus.
 8. Kinų kalbos mokytojai turi pateikti įdarbinimo pažymėjimą bei institucijų, kuriose dirba, rekomendacinius laiškus.
 9. Teikiantys paraišką stipendijai kinų kalbos dėstymo kitakalbiams magistro programai, privalo pateikti sutikimą, pasirašytą Konfucijaus instituto arba tos institucijos, kurioje paraiškos teikėjas planuoja dirbti.
 10. Sveikatos patikrinimo pažymą. Pažymos formą rasite čia
 11. Asmens parašo kopija.
 12. Kiti dokumentai, kurie yra reikalingi priimančiai institucijai.

Nuotraukų ir asmens parašo kopijos dydis neturi viršyti 300 KB, kiti dokumentai neturi būti didesni nei 2MB.  

Studijų pradžia ir metinis įvertinimas

 1. Stipendijų laimėtojai priimančioje institucijoje privalo užsiregistruoti iki institucijos nustatytos konkrečios datos. Laiku neužsiregistravusiems be pateisinamos priežasties stipendijos nebus teikiamos.
 2. Asmenims, neatlikusiems sveikatos patikrinimo, stipendija bus atšaukta.   
 3. Remiantis „Konfucijaus instituto stipendijos metinio įvertinimo“ nuostatais, kinų kalbos dėstymo kitakalbiams magistro programos studentai privalo dalyvauti priimančios institucijos organizuojamame metiniame vertinime, kuris turi įvykti iki pirmųjų akademinių metų pabaigos. Tik pripažinti tinkamais studentai galės gauti stipendiją sekantiems metams.

Kontaktai

Stipendijų skyrius, Konfucijaus instituto būstinė (Hanban)

Adresas: 129, Deshengmenwai gatvė, Xicheng rajonas, Pekinas, 100088.

Faksas: +86-10-58595727   El.paštas pasiteiravimui: ;

Daugiau informacijos: Konfucijaus instituto stipendijų interneto puslapiuose: http://cis.chinese.cn ir 

https://aseanop.com/confucius-institute-scholarship-2021-fully-funded/

HSK ir HSKK interneto puslapis: http://www.chinesetest.cn

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos